Met de focus op welbevinden

Op reis naar de bedoeling

Strategisch beleidsplan

2022 – 2025

Voorwoord

De Waalboog gaat de komende jaren (nog meer) focussen op de bedoeling. Die boodschap laat zich makkelijk opschrijven, maar wat betekent dat precies – de bedoeling? Het gaat erom dat we de bewoners en cliënten een passend vervolg geven op het leven dat ze kenden. Voor de zeer sociale oud-lerares mevrouw Jansen ziet dat er anders uit dan voor de introverte meneer De Vries, die zoveel plezier haalde uit zijn werk als timmerman. Het gaat om hén, en om al die andere bewoners. Zij bepalen samen hoe dat eruitziet … de bedoeling.

We werken al langer aan een passend vervolg voor de bewoners, en belangrijke stappen zijn gezet. Inmiddels zitten we in een tussenfase: we laten het oude bekende los en weten al wat we voor het nieuwe nodig hebben. Op de eerste plaats is dat persoonsgerichte zorg en behandeling, zodat én mevrouw Jansen én meneer De Vries zich als mens volledig gehoord en gezien voelen. Maar het gaat ook om een fijne woonplek, kleinschalig en huiselijk. Zo thuis als maar kan voor iedere individuele bewoner. En voor ieder van hen voldoende deskundige zorg, behandeling en begeleiding. Waarbij we slimme technologie inzetten om al die verschillende mensen en hun naasten zoveel mogelijk eigen regie te geven, waar de professionele zorg van De Waalboog op maat bij aansluit. Die vier aanvliegroutes zorgen samen voor een cliëntreis met maximaal welbevinden voor de bewoners en cliënten van De Waalboog.

Maar nog belangrijker dan het wat is het hoe:
hoe vormen we het fundament onder ons nieuwe huis?

Dat is een uitdaging waar we de komende jaren met elkaar voor gaan – een tussenfase waarin we samen dromen, ontwerpen en experimenteren. Dat is spannend. Juist omdat we niet precies willen uitstippelen hoe het nieuwe fundament er straks van A tot Z uit zal zien. Maar hoe mooi is dat eigenlijk? Uiteindelijk is het toch veel beter dat we al doende ontdekken wat werkt en wat niet. Om daarna voort te borduren op wat wél bijdraagt en los te laten wat niets toevoegt.

Wie zijn daarbij de ultieme richtinggevers, naast de bewoner zelf? Dat zijn onze integrale multidisciplinair samengestelde teams en de mantelzorgers. Zij staan tenslotte het dichtste bij de (toekomstige) bewoners. We zetten hen daarom in the lead, met naast hen alle ondersteunende diensten, die meehelpen om het hoe ook waar te maken.

Een hele uitdaging? Zeker!
Want ieder van ons moet durven zijn: laten zien wat je zelf in huis hebt om samen onderscheidend te zijn. We moeten ook durven (los)laten, bijvoorbeeld om de bewoners voor hun welbevinden meer vrijheid te geven. Gaat die aanpak-met-open-einde zorgen voor interessante discussies, ongemak en misschien zelfs onrust? Ongetwijfeld. Maar als we dat samen durven omarmen, doen mevrouw Jansen en meneer De Vries én hun naasten daar hun voordeel mee, en dat is precies de bedoeling!

Dan nu toch terug naar het wat: de strategische thema’s voor persoonsgerichte zorg, passende woonomgeving, voldoende en deskundig personeel en zorgtechnologie. In de hoofdstukken hierna diepen we ze alle vier verder uit – in klare taal, zodat je echt zicht krijgt op de koers én de bedoeling.’

Rita Arts
Bestuurder van De Waalboog